CADRO TITORÍAS

 

ESPECIALIDADE

DÍA

HORA

CARDONA VALCARCEL ALBERTO

MÚSICA E MOVEMENTO LUNS 17.00

CERVIÑO LOIRA ANTONIO

PIANO

VENRES

20:00

COMESAÑA PEREIRA JAVIER

VENTO MADEIRA

LUNS

17:00

GÓMEZ ÁLVAREZ OSCAR

CLARINETE

XOVES

20:00

GUDE GARCÍA ISABEL

VIOLONCELLO

MARTES

19:30

LEIRO ÁLVAREZ NICOLÁS

TROMBÓN LUNS 19:00

LORENZO ROMERO FRANCISCO

HARMONÍA

MARTES

17:00

MORALES DOMÍNGUEZ ANXO

PERCUSIÓN

MÉRCORES

20:00

NOVO BELLO IVÁN

VIOLÍN

MARTES

17:00

REDONDO LISARRAGUE PELAYO

GUITARRA

VENRES

18:00

ROMERO MIGUÉNS JOSÉ M. (CHE)

L. MUSICAL

MARTES

19:30

SALGUEIRO GARCÍA ALEJANDRO

FRAUTA T.

LUNS

18:00

SANTACLARA RÍOS PABLO E.

TUBA LUNS 17:00

VILARIÑO SALGADO VICTOR

VENTO METAL

LUNS

21:00

ZATARAÍN ANDRÉS CRISTINA

PIANO

MÉRCORES

20:30