Nivel Elemental

O nivel elemental da ESMU Municipal da Estrada, está distribuídos academicamente igual que o Grao Elemental do Conservatorio, isto é, que se poden cursar os catro cursos das especialidades correspondentes, coas materias teóricas de Linguaxe Musical, Audición Auditiva e Vocal, co obxectivo principal  de formar aos alumnos de cara ao Grao Profesional.

Diferenzas entre a Escola e o Conservatorio no Grao Elemental:

 

ESMU- Nivel Elemental                                                                      CMUS-Grao Elemental

Ensinanzas non regradas                                                                      Ensinanzas regradas

Pódese comezar aos catro anos (Nivel Iniciación)                                   Non se pode comezar antes dos oito anos

Non hai límite de idade para comezar os estudos                                    Límite de idade para o comezo de estudos

Certificado dos estudos realizados                                                         Certificado académico de ter superado o Grao Elemental