Normativa sobre as taxas do Conservatorio

Normas pola que se fixan os prezos públicos dos estudos no Conservatorio Profesional e da Escola de Música Municipal.