Nivel Ampliación

Cando un alumno/a acade o nivel correspondente ao cuarto curso na Escola de Música e non desexe acceder ao Grao Profesional no Conservatorio, poderá continuar a súa formación musical na ESMU cursando o nivel de ampliación.